Karty uživatelů

Informace o uživateli

Kliknutím na ikonu Nový nebo ikonu Údržba záznamu se otevře formulář pro zadání a úpravu informací o uživateli.

Číslo
Interní číslo záznamu generuje aplikace automaticky.

Identifikátor
Nepovinný pomocný identifikační údaj klienta (např. číslo smlouvy aj.). Jestliže jej vyplníte, musí být v rámci sociální služby unikátní.

Pohlaví
Přepínačem označte pohlaví osoby.

Rok narození
Zapište rok narození uživatele.

Cílová skupina
Z nabídky cílových skupin uživatelů označených na formuláři Poskytování sociální služby vyberte odpovídající uživateli.

Stupeň závislosti
Pokud jej znáte, vyberte z nabídky.
Jen pro týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení ústavní péče.

Trvalé bydliště v zařízení 
Označte, jestliže klient měl ke konci smlouvy anebo konci sledovaného období trvalé bydliště v zařízení.
Jen pro sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Okres bydliště před počátkem poskytování služby
Z nabídky vyberte okres trvalého bydliště uživatele před počátkem poskytování služby (i v případě, kdy poskytování služby bylo zahájeno před obdobím, za který se podává výkaz).

Poskytování služby bez úhrady
Označte, pokud měl klient nárok na poskytování služby bez úhrady.
Jen pro pečovatelskou službu.

Počet osob žijících s uživatelem
Uveďte počet osob, kteří společně s klientem užívají službu.
Jen pro azylové domy a domy na půl cesty.