Informace o terénní formě

Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání terénní formy.

Vyplňte:

Období poskytování formy
Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby.

Dopravní prostředky pro práci v terénu
Uveďte počet automobilů, které jste v roce výkazu měli k dispozici k zajištění poskytování sociální služby a počet km ujetých automobily při zajištění poskytování sociální služby. Dále uveďte počet jiných dopravních prostředků (např. motorka, kolo), které při zajištění poskytování byly používány.

Zázemí pracovníků
Vyberte druh zázemí, které měli pracovníci v přímé péči v roce výkazu k dispozici. Jiné zázemí upřesněte.

Lokality
Odhadněte procentuální rozsah působení terénní formy sociální služby v roce výkazu v jednotlivých lokalitách podle počtu obyvatel: