Informace o pobytové formě

Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání pobytové formy.

Vyplňte:

Období poskytování formy 
Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby.

Počet provozních dnů poskytování pobytové služby v roce
Údaj se předvyplní na základě implicitních datumů poskytování formy. Jestliže jste službu pobytovou formou po určité období neposkytovali, zadejte skutečný počet dnů. Jestliže změníte období poskytování služby, pak po smazání údaje Počet provozních dnů poskytování pobytové služby v roce se počet dnů znovu spočte.

Poznámka k době poskytování
Nepovinná poznámka k době poskytování se zadá kliknutím na ikonu poznámky.

Konzultační místnost
Zaškrtněte, jestliže pro formu poskytování byla k dispozici samostatná místnost, která umožňovala nerušený rozhovor s uživatelem služby. Údaj se vyplňuje pouze u služeb sociální prevence.

Možnost vybavení vlastního pokoje nábytkem
Zaškrtněte, jestliže soc. služba tuto možnost v roce výkazu nabízela.

Poznámka k vybavení pokoje
Nepovinné upřesnění možnosti vybavení pokoje vlastním nábytkem.

Pokoje podle lůžek a soc. zařízení
Vyplňte tabulku druhů pokojů podle počtu lůžek a umístění sociálního zařízení (je, je společné s jiným pokojem, není). Tabulku lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok. Před převzetím tabulku pokojů nevyplňujte.

Poznámka: Ve výkazu za rok 2013 lze převzít informace o pokojích pouze z výkazu podaného za rok 2010. Data z výkazů podaných za rok 2012 ani 2011 převzít z technických důvodů nelze.

Vybavení pro klienty
U jednotlivých druhů vybavení uveďte počet, kterými služba disponuje. Jiné vybavení upřesněte.