Informace o ambulantní formě

Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání ambulantní formy.

Vyplňte:

Období poskytování formy
Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby.

Poznámka k době poskytování
Nepovinná poznámka k době poskytování se zadá kliknutím na příslušnou ikonu.

Konzultační místnost
Zaškrtněte, jestliže pro formu poskytování byla k dispozici samostatná místnost, která umožňovala nerušený rozhovor s uživatelem služby.

Kapacita
Uveďte kapacitu služby poskytované ambulantní formou. Uveďte vámi používané vyjádření kapacity. Způsob stanovení kapacity, jak kapacitu chápete, co vyjadřuje, uveďte v popisu.

Vybavení pro klienty
Zaškrtněte, jaké vybavení jste měli v roce výkazu pro klienty k dispozici. Jiné vybavení upřesněte.