Import dat z jiných programů

Úloha pro import dat z jiných programů se spouští z formuláře Výkaz sociálních služeb.

Importní soubor musí splňovat podmínky uvedené v dokumentech zveřejněných na: https://www.mpsv.cz/web/cz/rozhrani.

Kliknutím na ikonu Import dat z jiných SW se otevře formulář pro spuštění importu.

Aplikace umožňuje tři typy importu:

 

Importovat lze pouze informace o sociálních službách, pro které má poskytovatel za daný rok výkazu podat výkaz.

Seznam těchto služeb (identifikátor, druh služby) si lze vygenerovat ve formátu CSV kliknutím na ikonu úlohy Seznam vykazovaných služeb.

Při importu aplikace odmítne soubor, který nesplňuje předepsané podmínky anebo obsahuje zjevné chyby a nekonzistence (údaje mimo přijatelné intervaly atd.).

Import údaje nemaže, pouze přidává. Lze proto importovat karty zaměstnanců postupně, stejně tak lze importovat karty uživatelů postupně za jednotlivé sociální služby nebo skupiny služeb.

Opakovaný import nedovede označit údaje, které byly v předcházejícím importu importovány omylem.

Jestliže lze importovaná údaje jednoznačně identifikovat, pak se importem původní údaje přepíší, ostatní údaje se přidají. Proto v případě opakování importu stejných dat je bezpodmínečně nutná ruční kontrola naimportovaných údajů v aplikaci. Podrobněji v dokumentaci o podmínkách importu, viz výše.

Jestliže je software, který používáte, vybaven úlohou pro import dat do aplikace OKslužby – poskytovatel, řiďte se pokyny v uživatelské příručce k tomuto software.