Import a Export dat čerpání dotací

Kliknutím na nabídku Import a export dat čerpání dotací v hlavním menu aplikace se otevře formulář, na kterém zvolíte dotační rok a export anebo import dat.

 

Export

Aplikace data exportuje ve formátu CSV. Formát CSV je textový formát, který dovede načítat MS Excel. Jako oddělovač je použit středník. Export dat čerpání dotace slouží ke kontrole naimportovaných nebo ručně zadaných údajů. Šablony exportů jsou k dispozici na portále MPSV.

Označit lze jednu z možností, která určuje obsah exportovaného souboru :

 

Import

V případě importu vyberte importní soubor a zaškrtněte, které položky chcete importovat.

 Importovaný soubor musí být ve formátu CSV, jako oddělovač použit středník.

Importy, s výjimkou nákladů a výnosů, dříve zadané nebo naimportované údaje nepřepisují, ale importují se jako nové údaje! Jakýkoli typ importu lze provádět postupně, avšak nelze jej opakovat, pak se stejná data naimportují opakovaně! Pokud se omylem provede opakovaný import, je nutno import znovu provést, avšak s volbou smazání původních údajů.

Před vlastním importem provádí aplikace celou řadu kontrol.

První řádek musí obsahovat názvy sloupců rozdílné pro jednotlivé typy importů:

Splátky

Povinné sloupce:

Varování (upozornění) na chyby, které nebrání importu, ale budou bránit podání průběžného nebo konečného přehledu čerpání dotace:

Vratky

Povinné sloupce:

Varování (upozornění) na chyby, které nebrání importu, ale budou bránit podání průběžného nebo konečného přehledu čerpání dotace:

Vzdání se dotace

Povinné sloupce:

Varování (upozornění) na chyby, které nebrání importu, ale budou bránit podání průběžného nebo konečného přehledu čerpání dotace:

Dofinancování

Povinné sloupce:

Do sloupce dotacni_kolo je nutno zadat číslo dotačního kola vyhlášeného MPSV, v rámci kterého byla žádost o dotaci na kraj podána.

Náklady a výnosy

Povinné sloupce:

 

Zaškrtnutím Před importem smazat záznamy splátek a importovaných služeb aplikace provede zmiňovaný výmaz.