Detail služby žádosti - dotační program T

Mimořádný dotační program je určen pouze pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a pro odlehčovací služby s pobytovou formou poskytování.

Jedná se o mimořádné dotační řízení pouze pro rok 2021 na úhradu již dříve vynaložených nákladů na antigenní testování na Covid 19.

Dílčí žádost o dotaci na sociální službu se skládá ze dvou částí:

Testování uživatelů soc. služby se nezobrazuje pro druh služby Odlehčovací služba.

Je nutné vyplnit Název služby.

Dále se vyplňuje:

Pokud Počet POC testů je vyšší než Počet výkonů testování aplikace zobrazí varování:

Aplikace dopočítává Požadavek na dotaci na výkon testování, Požadavek na dotaci na POC testy a Požadavek na dotaci celkem.