Detail objektu

Formulář pro vyplnění nebo změnu informací o objektu se otevře z formuláře Výkaz sociálních služeb.

Poznámky k některým údajům:

Označení objektu
Uveďte používané označení (např. hlavní objekt, stará budova, budova A atd.). Označení je nepovinné, pokud však používáte více objektů, pro snadnější orientaci ve výkazu objekty pojmenujte.

Vymezení
 Určete, o jaký objekt se jedná: budova(y) nebo jiné.

Adresa
Adresa se uvádí pouze pro objekt typu budova(y).

Upřesnění
Jestliže se nejedná o budovu(y), uveďte stručnou charakteristiku objektu.

Sociální služby využívající objekt
Jestliže se jedná o objekt typu budova(y), seznam se vytvoří automaticky z informací o budovách. Tabulku ručně nelze vyplnit.  
Jestliže se jedná o jiný objekt, je nutno tabulku vyplnit ručně. Klikněte na ikonu nového záznamu a vyberte z nabídky sociální službu. Záznam nelze opravit. Můžete jej smazat a vytvořit jiný.

Budovy objektu
 Zaevidujete všechny budovy objektu, které sociální služby používají. Je-li objekt tvořen jedinou budovou, rovněž ji zaevidujte. Budova se zaeviduje kliknutím na ikonu pro vložení nového záznamu, popřípadě pro údržbu záznamu již zadaného.

Budova

Pro každou budovu v objektu se vyplní formulář Budova.

Poznámky k některým údajům:

Označení budovy
 Identifikujte budovu v rámci objektu.

Počet podlaží
Uveďte celkový počet nadzemních podlaží objektu včetně přízemí. Podle zadaného počtu pater se dynamicky upravuje formulář pro označení těch pater, které používala sociální služba (viz dále).

Bezbariérovost
Zvolte z nabídky Ano / Ne. Není-li budova plně bezbariérová, uveďte Ne.

Sociální služby používající budovu 
V tabulce uveďte všechny sociální služby, které budovu používají, zvolte stav budovy z hlediska sociální služby, která jej používá, a pro každou službu zaškrtněte, která podlaží služba používá.
Prvně zapište sociální službu kliknutím na ikonu Nový záznam. Z nabídky vyberte službu. Vytvoří se nový záznam.
V záznamu služby zvolte z nabídky Stav budovy. Jestliže zvolíte spíše nevyhovující anebo nevyhovující, v komentáři blíže stav specifikujte. Pole pro zápis komentáře otevřete kliknutím na ikonu Prohlížení / zápis komentáře.
Zadejte počty kapacit. Kapacitu můžete v komentáři upřesnit.
Pak označte podlaží, které služba používá: klikněte na ikonu Používaná podlaží a v zobrazeném formuláři zaškrtněte podlaží používaná sociální službou.

Poznámka: Pokud v detailu služby doplníte její název, automaticky se tento název rovněž přenese do seznamu služeb používajících budovu.

 

Převzetí objektů z výkazu podaného za minulý rok