Podání žádosti

Formulář Podání žádosti se otevře z formuláře Společné údaje a slouží k provedení těchto akcí:

Pro tyto akce musíte mít oprávnění Podat žádost anebo Delegovat podání žádosti.

Dále formulář obsahuje historii akcí, které byly provedeny se žádostí. Umožňuje zobrazit, vytisknout a podanou žádost uložit do formátu PDF.

Nabídka akcí stejně jako text nápovědy se kontextově mění podle stavu žádosti.

Text nápovědy informuje, co nyní se žádostí můžete dělat.

Podání žádosti je nutno provést ve dvou krocích:

V historii žádosti jsou uvedeny změny stavu žádostí, které byly akcemi vyvolány. V záznamu historie se uvádí datum změny, jméno uživatele, který změnu - akci inicializoval a stav žádosti. U záznamů historie se stavem žádosti podaná je archivována tisková podoba žádosti ve formátu PDF, jejíž náhled lze vyvolat, tisknout a případně uložit do adresáře.

Naposledy podanou žádost lze vzít zpět pouze do termínu podání žádosti. Po tomto termínu již nelze podanou žádost vzít zpět.