Detail služby na žádosti – dílčí žádost o dotaci na soc. službu

Formulář Detail služby je hlavním formulářem pro vyplnění všech náležitostí žádosti o dotace pro danou službu.

Název služby
Název služby je povinný údaj pro uložení záznamu. Pokud již byla v minulosti podávaná žádost o dotace, přebírá aplikace název služby z již podané žádosti (název lze upravit).

Ostatní informace o službě převzaté z registru poskytovatelů
Jedná se o druh a identifikátor služby, skupinu a informaci o období a formě poskytování. Údaje jsou needitovatelné, převzaté z registru poskytovatelů.

Část Požadavek na dotaci na mimořádné odměny

V této části uveďte, zda služba přišla do styku s onemocněním Covid-19. Pokud ANO, zaškrtněte políčko a vyplňte datum prvního kontaktu. V opačném případě nechte zaškrtávací políčko prázdné.

Do tabulky Požadavky na dotaci za období bez kontaktu s onemocněním Covid 19 uveďte záznamy pracovních pozic, počty pracovníků a počty odpracovaných hodin za období bez kontaktu s onemocněním Covid 19.

Do tabulky Požadavky na dotaci za období s kontaktem s onemocněním Covid 19 uvedťe záznamy pracovních pozic, počty pracovníků a počty odpracovaných hodin za období, kdy ke kontaktu s onemocněním Covid 19 došlo.

Do pole Výše finanční podpory z jiných zdrojů uveďte částku, kterou jste obdrželi z jiného zdroje. Pokud jste žádnou částku neobdrželi, uveďte nulu.

 

Detail služby - DP C pro rok 2021

Formulář Detail služby je hlavním formulářem pro vyplnění všech náležitostí žádosti o dotace pro danou službu.

Název služby
Název služby je povinný údaj pro uložení záznamu. Pokud již byla v minulosti podávaná žádost o dotace, přebírá aplikace název služby z již podané žádosti (název lze upravit).

Ostatní informace o službě převzaté z registru poskytovatelů
Jedná se o druh a identifikátor služby, skupinu a informaci o období a formě poskytování. Údaje jsou needitovatelné, převzaté z registru poskytovatelů.

Část Požadavek na dotaci na mimořádné odměny

V této části uveďte součet úvazků pracovníků přímé péče a součet úvazků ostatních pracovníků. Aplikace za základě zadaných údajů vypočte výši požadavku na dotaci.