Aplikační kontrola vyplnění údajů o službě

Kliknutím na ikonu Kontrola služby se spustí aplikační kontrola správnosti vyplnění žádosti týkající se dané služby. Výsledek kontroly se zobrazí v náhledu a lze jej vytisknout anebo uložit ve formátu PDF. Aplikace samozřejmě zjišťuje jen formální nedostatky a komplexnost vyplnění údajů a jejich logickou provázanost. Zjištěné skutečnosti rozděluje do dvou skupin: chyby bránící podání žádosti a varování, která podání žádosti nebrání.

Obdobná kontrola, ale za všechny služby uvedené na žádosti, se spouští při uzamknutí žádosti k závěrečné kontrole před podáním žádosti.