Aktualizace dat z registru

Úloha slouží pro aktualizaci nepodaného výkazu změnami provedenými v registru.

Při prvním otevření výkazu jsou z registru načteny identifikační údaje poskytovatele a seznam sociálních služeb, na které má poskytovatel podat výkaz.

Tyto údaje si můžete aktualizovat daty z registru.

Ikona pro spuštění úlohy se nachází na úvodní obrazovce výkazu.

Úloha provádí tyto činnosti: